Kurrykören
kryddad med sång...

KURRY-kören är en blandad kör, som startades i februari 1998. Vi finns i Stockholm. Idag är vi drygt 30 sångare. Vår repertoar är blandad, och vi sjunger det mesta, från Bachs Magnificat, W A Mozarts Missa brevis, Ola Gjeilos Dark Night of the Soul D till Freddie Mercurys Bohemian Rhapsody.
Illustration: Ewa Östergren

kurrykoren.se